March 5, 2007 – Announcement exhibition – Geuzetorre, Ostende, Belgium.

Think and feel in colors is something strange, it seems impossible, but it happens to me. As music is a medium in which you can experience vibrant. In colors I catch emotions, I clean my mind, a way to sense. See how a child with crayons coloring goes fill up a pre-made drawing. In themselves lovely little works of art. On the emotional level they are going to choose colors, sorting, processing together.

Denken en voelen in kleuren is iets vreemds, het lijkt onmogelijk, maar het overkomt mij. Net als muziek is het een medium waarin je trillend beleven kan. In kleuren vang ik emoties, ruim ik m’n geest, een weg naar zin. Ziet hoe een kind met kleurpotloden een vooraf gemaakte tekening inkleuren gaat. Op zich al kunstwerkjes. Op gevoelsmatig vlak gaan zij kleuren kiezen, sorteren, door elkaar verwerken.