February 27, 2015 – Fancis Ascoop - Introdution exhibition 'Onderhuids' – Van Crombrugghe’s Genootschap Art Visual 2015-01

Tonight we are gathered here for the opening of the vernissage of artist Domien Parys. It is a selection of his latest work - for the people who are allowed to see him once already - is clearly evolved. If I'm looking for visual examples of different painting styles, then I do not really established examples. That's because Domien Parys is a self-taught artist who creates emotionally, and not according to some relevant techniques. He constantly refers to the experiment, and goes on the canvas in a kind of balance that is disrupted by quirky drawings. When you're analyzing, you can not go anywhere really bring him home.
We can see clearly from his personal appropriate style, that the manner of applying paint in combination with figurative elements inside the colors, tensions on the canvas does arise, that disturb the peace and harmony of the whole picture . We notice the brutality whenever we step on eye relief of work.
Domien Parys seems a controlled person, who is looking for a medium with which he can converting tensions and emotions into harmony. He seems to have found a visual language.
In this exhibition you can see the professional printing works to original artwork. All these works were created on paper with oil paint and ink. These works are restricted reproduced. The original works do not come on the market. Let us enjoy his art in this unusual exhibition.
 
Vanavond zijn we hier samen voor de opening van de vernissage van beeldend kunstenaar Domien van Parys. Het is een selectie van zijn recentste werk dat – voor de mensen die hem vroeger reeds hebben mogen zien – duidelijk is geëvolueerd. Zoek ik visueel naar voorbeelden uit verschillende schilderstijlen, dan vind ik niet echt gevestigde voorbeelden. Dat komt omdat Domien van Parys een autodidact is, die gevoelsmatig creëert, en niet volgens bepaalde aangeleerde technieken. Hij slaat voortdurend aan het experimenteren, en komt op het canvas tot een soort evenwicht die wordt verstoord door eigenzinnige tekeningen. Wanneer je gaat analyseren, kan je hem niet ergens echt thuisbrengen.
We zien duidelijk uit zijn persoonlijke geëigende stijl, dat de wijze van aanbrengen van verf en het erin plaatsen van figuratieve getekende details, spanningsvelden op het canvas doet ontstaan, die de rust en de harmonie van het totaalbeeld verstoren. We merken die brutaliteit telkens we op oogafstand van het werk gaan staan.
Domien van Parys lijkt mij een beheerst iemand, die zoekt naar een medium waarmee hij zijn spanningen en emoties kan hertalen naar harmonie. Het lijkt mij alsof hij daarvoor een beeldtaal heeft gevonden.
In deze tentoonstelling zie je de professionele drukwerken naar het originele kunstwerk. Al deze werken zijn gemaakt op papier met olieverf en inkt. Die kunstwerken worden beperkt gereproduceerd. De originele werken komen niet op de markt. Laat ons van zijn kunst genieten op deze niet alledaagse tentoonstelling.