If you want to stay informed of new exhibitions and/or activities of Domien van Parys, then you may simply send a mail through this website, with the object: application artistic information Domien van Parys.
Your coordinates are solely used for this purpose.
If you wish to receive no more information about this, then it is sufficient to do likewise to send a mail via the contact page of this website with the object: cancellation notification artistic information Domien van Parys.

Click and see the topics tab  ‘Activities and projects’  for information on my projects


Mocht je op de hoogte willen blijven van nieuwe tentoonstellingen en/of activiteiten van Domien van Parys, dan mag je hiervoor gewoon een mail versturen via deze website, met als object: aanmelding artistieke informatie Domien van Parys.
Uw coördinaten worden enkel en alleen gebruikt voor dit doel.
Indien je nadien geen informatie meer hierover wenst te ontvangen, volstaat het eveneens hiervoor een mail te sturen via de contactpagina van deze website met als object: Annulatie aanmelding artistieke informatie Domien van Parys.