Doelstellingen website:
Deze website heeft geen andere doelstelling dan de kunst van Domien van Parys te laten zien aan de buitenwereld. Met dit doel kan de website vrij worden bezocht en kunnen mensen persoonlijk aan ons kenbaar maken of zij op de hoogte willen blijven van de kunst van Domien van Parys.

Doelstellingen waarom wij persoonsgegevens verzamelen:
U te informeren over activiteiten waaraan de kunstenaar deelneemt, zoals bv. tentoonstellingen, aankondiging van een artistieke manifestatie, workshops, een uitgave van een kunstdrukwerk, een persartikel over kunst, een praktische mededeling.

Aard van de persoonsgegevens die worden verzameld:
Aanname: Persoonlijke data bekomen via onze website en opgenomen in onze datalijst verstrekt u altijd aan de kunstenaar op eigen initiatief.
Domien van Parys houdt hiervoor een sumiere lijst bij, met daartoe relevante data. Die lijst staat op zichzelf en is niet rechtstreeks digitaal gelinkt aan deze website.
Op om het even welke wijze, kan iemand aangeven of vragen hem/haar op te nemen in de lijst voor persoonlijke uitnodigingen, of te verwijderen uit deze lijst, conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die is ingegaan op 25 mei 2018.

Verwerking algemene persoonsgegevens:
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die kunnen worden opgenomen en verwerkt in deze beperkte lijst.
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Aanleiding van de registratie in de lijst

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker die leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Wij gaan ervan uit dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming. Als u als ouder ervan overtuigd bent, dat wij zonder uw toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld over uw minderjarige kind, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig en hanteren de bewaartermijnen als volgt;
Naam: zolang deze website bestaat, en/of de betrokkene hiertegen geen verzet laat kennen.
Adres: zolang deze website bestaat, en blijkt dat uw adres nog bestaat en/of hiertegen geen verzet is .
Email: zolang deze website bestaat, en uw emailadres operationeel is, en/of de betrokkene hiertegen geen verzet laat kennen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De website werd gebouwd door “Cows & Stars”, en gebruikt cookies met een puur technische inslag, (functioneel). Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt om bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen te onthouden, en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast ook cookies die jouw surfgedrag bijhouden, (tracking).
U kan onze website bezoeken en tracking vermijden door gebruik te maken van de zoekmachine https://duckduckgo.com/
U kan zich ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Voor degene die geen kennis heeft van ICT: U kan ook dagelijks uw geschiedenis en cookies gewoon manueel verwijderen. Ga daarvoor naar uw menubalk, klik aan ‘Geschiedenis’ – ‘Recente geschiedenis wissen’ – kies periode en klik op ‘OK’

Delen van persoonsgegevens met derden
Er wordt geen inhoudelijke informatie, noch informatieve gegevens met derden gedeeld.
Om sluipende tracking te vermijden, raden wij wel aan gebruik te maken van gespecialiseerde zoekmachines. Zie hierboven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en u hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons – om het even op welke wijze – schriftelijk een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, aan te passen.
Wij gaan niet in op aanvragen voor het doorsturen van uw gegevens naar derden, ook niet met toevoeging van een legitimatie. Dit inherent aan de doelstelling van deze website.
U hebt altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons