Link  Picture gallery – Graphic work

The images for the next exhibitions are not available yet.
Artworks created in 2023-2024 will be on display at exhibitions for 2025.
The correct locations will be announced at the appropriate time.

De beelden voor de volgende tentoonstellingen zijn nog niet beschikbaar.
Kunstwerken gemaakt in 2023-2024 zullen te zien zijn op tentoonstellingen voor 2025.
De juiste locaties worden op het gepaste moment bekend gemaakt.


Les images des prochaines expositions ne sont pas encore disponibles.
Les œuvres créées en 2023-2024 seront exposées lors d’expositions pour 2025.
Les emplacements exacts seront annoncés au moment opportun.

Die Bilder für die nächsten Ausstellungen liegen noch nicht vor.
Kunstwerke, die in den Jahren 2023-2024 entstanden sind, werden in Ausstellungen für 2025 zu sehen sein.
Die korrekten Standorte werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.