November 27, 2015 – LL EXIT – Willem Elias , art critic and Doctor of Philosophy.

Introduction to the exhibition, the text ” Art and liberal humanism ” can be found in the Catalogue : LL EXIT KAREL CUYPERS HOUSE 2015 – ISBN 9789090294377 – D / 2015 / friends HVV -01
This catalog provides an overview of the history of Karel De Cuyper House, the permanent collection of HVV who was there to see and the different artists participating in the art happening LL EXIT 2015 .
The sentiment that the departure of the national headquarters of the Liberal – Humanist Association ( HVV )from Long Leemstraat brought with it, kicked off this initiative.
The art event was inaugurated by Mario Van Essche , chairman of HVV. The exhibition is introduced by William Elias , art critic and Doctor of Philosophy.
  
Excerpt catalog : LL EXIT KAREL CUYPERS HOUSE 2015
Domien van Parys ( 1957) makes Art Prints limited edition, based on his original artwork created in oil and ink on paper . He is an autodidact who intuitive forms an image by means of a self-taught technique. He found his own visual language wherein he retranslate his tensions and emotions.
With his color choice in the application of the paint and the inside drawing figurative details, the artist does tensions arise on the carrier, which disturb the peace and harmony of the whole picture. We notice the bold brutality whenever we stand within sight of the work. He appeals to your own internal purposes, does ask you, and leave you space to fill in with.


Inleiding tot de tentoonstelling waarvan de tekst ‘Kunst en vrijzinnig humanisme’ is terug te vinden in de Catalogus : LL-EXIT KAREL CUYPERSHUIS 2015 – ISBN 9789090294377 – D/2015/De vrienden van HVV-01
Deze catalogus biedt een beeld van de geschiedenis van het Karel Cuyperhuis, de permanente collectie van HVV die er te zien was en van de verschillende deelnemende kunstenaars aan de kunsthappening LL-EXIT 2015.
Het sentiment dat het vertrek van de nationale zetel van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) uit de Lange Leemstraat teweeg bracht, was de aanzet tot dit initiatief.
De kunsthappening werd plechtig geopend door Mario Van Essche, voorzitter van HVV. De tentoonstelling werd ingeleid door Willem Elias, kunstcriticus en doctor in de Wijsbegeerte.
  
Excerpt catalog : LL EXIT KAREL CUYPERS HOUSE 2015
Domien van Parys (°1957) maakt Art Prints in beperkte oplage, gebaseerd op zijn originele kunstwerk gecreëerd in olieverf en inkt op papier. Hij is een autodidact die intuïtief een beeld vormt, door middel van een zichzelf aangeleerde techniek. Hij heeft een eigen beeldtaal gevonden waarmee hij zijn spanningen en emoties kan hertalen.
Met zijn kleurkeuze in het aanbrengen van de verf en het erin tekenen van figuratieve details, doet de kunstenaar spanningsvelden op de drager ontstaan, die de rust en de harmonie van het totaalbeeld verstoren. We merken die gedurfde brutaliteit telkens we op gezichtsafstand van het werk gaan staan. Hij appelleert aan jouw eigen interne kader, doet jou vragen stellen, en laat jou ruimte om mee in te vullen.